Αγαπητοί συνάδελφοι & φίλοι

Η Μετάφραση για εμάς τους  επαγγελματίες μεταφραστές, είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσετε, δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Είναι μια συνεχής αναζήτηση. Όσο έμπειρος κι αν είναι κάποιος, έρχεται η στιγμή που βρίσκεται να αμφιβάλλει ακόμη και για τα πιο απλά… Για το λόγο αυτό, λοιπόν, μαζέψαμε για εσάς αλλά και τη βοήθεια πολλών από εσάς, μια σειρά από εξαιρετικά βοηθήματα που θα βρείτε παρακάτω:

Βρίσκω τον Τύπο που Θέλω

Βρίσκω τον Τύπο που Θέλω
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης

Εκδόσεις: Μεταίχμιο
Σελίδες: 566
Ημερομηνία έκδοσης: 2011

Τιμή: 9.90€Το λεξικό αυτό, πρωτότυπο στη σύλληψη και γι’ αυτό μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, φιλοδοξεί να αποτελέσει καθημερινό γλωσσικό βοήθημα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και γενικά για όσους χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο. Σε όλα τα λήμματα ακολουθείται η Σχολική Γραμματική. Τα λήμματα μπορούν να καταταχτούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Λέξεις μεμονωμένες: δίνονται πάρα πολλές λέξεις με δύσκολη ή αμφίβολη ή νεότερη ορθογραφία.
 • Ομάδες λέξεων: παρουσιάζονται κατά ζεύγη ή κατά μεγαλύτερες ομάδες πολλές λέξεις που συχνά τις συγχέουμε ορθογραφικά.
 • Ουσιαστικά και επίθετα: δίνονται οι βασικοί κλιτικοί τύποι των ουσιαστικών και όλοι οι τύποι και των τριών γενών όταν πρόκειται για επίθετα.
 • Ρήματα: ο αναγνώστης θα βρει 4.000 ρήματα, των οποίων δίνονται οι βασικοί χρόνοι και όλοι οι δύσκολοι τύποι.
 • Χρήσιμες επισημάνσεις: ακόμα, γίνονται χρήσιμες επισημάνσεις ή δίνονται κανόνες σχετικά με τη στίξη, με το συλλαβισμό και με άλλα γραμματικά φαινόμενα.

 

Ψάχνω την Κατάλληλη Λέξη

Ψάχνω την Κατάλληλη Λέξη
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης

Εκδόσεις: Μεταίχμιο
Σελίδες: 408
Ημερομηνία έκδοσης: 2011

Τιμή: 9.90€Το πρωτότυπο αυτό λεξικό, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, απευθύνεται σε όσους έχουν την αγωνία για την εύστοχη χρήση των λέξεων στον προφορικό και στο γραπτό λόγο. Στις σελίδες του διερευνάται η ακριβής σημασία πάρα πολλών λέξεων, ενώ τα λήμματα (περισσότερα από 2.500) είναι δοσμένα με αλφαβητική σειρά. Πολύτιμο και ελκυστικό γλωσσικό βοήθημα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, για όσους χρησιμοποιούν το λόγο σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικά για όσους έχουν το μεράκι της ορθοέπειας και της ακριβολογίας. Περιλαμβάνονται:

 • Σημασιολογικοί συσχετισμοί: ζεύγη ή μεγαλύτερες ομάδες λέξεων με ετυμολογική ή σημασιολογική συγγένεια, των οποίων αποσαφηνίζονται οι δυσδιάκριτες σημασιολογικές αποχρώσεις.
 • Γλωσσικά λάθη και «λάθη»: Είναι ορθοί ή λαθεμένοι οι τύποι αθλίατρος, ανταπεξέρχομαι, ζάμπλουτος, στεναχώρια ή η φράση Είναι υπέρ του δέοντος αυστηρός;
 • Άλλες επισημάνσεις: Πολλές άλλες λέξεις των οποίων η σημασία αποσαφηνίζεται μεμονωμένα, ορθή σύνταξη πολλών ρημάτων, δομή του νεοελληνικού λόγου κ.ά.

 

Θησαυρός Συνωνύμων και Αντιθέτων

Θησαυρός Συνωνύμων και Αντιθέτων
Διονύσης Αρκαδιανός, Βασίλης Καλόγηρος, Βικτωρία Μπατζόγλου, Γιώργος Ορφανός, Μαβίνα Πανταζάρα

Εκδόσεις: Πατάκη
Σελίδες: 512
Ημερομηνία έκδοσης: 2008

Τιμή: 16,00€Το λεξικό αυτό αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ ενός ερμηνευτικού λεξικού και ενός θησαυρού (thesaurus). Είναι ένα λεξικό που αποδίδει τις σημασίες των λέξεων με τη βοήθεια συνωνύμων, αντιθέτων και παραδειγμάτων χρήσης. Περιλαμβάνει 22.000 περίπου λήμματα. Βασίζεται σε πολύχρονη κοπιώδη επεξεργασία των πληροφοριών που περιέχονται στα νεοελληνικά λεξικά και σε διασταυρώσεις που έγιναν με αναζήτηση σε σώματα κειμένων. Η ανάπτυξή του έγινε με τη βοήθεια λεξικογραφικής βάσης δεδομένων, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή η εκτέλεση πολύπλοκων ελέγχων για την ορθότητα του περιεχομένου των λημμάτων και τη συνέπεια των αναφορών από λήμμα σε λήμμα.

 

Ιταλο - Ελληνικό Λεξικό Νομικών Όρων

Ιταλο - Ελληνικό Λεξικό Νομικών Όρων

Σπύρος Κατράμης

Εκδόσεις: Πατάκη
Σελίδες: 235
Ημερομηνία έκδοσης: 2008

Τιμή: 23.00€

 


Το «Ιταλο-ελληνικό λεξικό νομικών όρων» («Dizionario giuridico Italiano-Greco») αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα το οποίο αφενός έρχεται να καλύψει το σχετικό λεξικογραφικό κενό, αφετέρου συμπληρώνει το Ελληνο-ιταλικό λεξικό νομικών όρων που ήδη κυκλοφορεί από τις "Εκδόσεις Πατάκη". Έργο πρωτότυπο, σύγχρονο και, παρά τον μικρό του όγκο, πλήρες, περιλαμβάνει περισσότερους από 3.000 νομικούς όρους, εκφράσεις και αρκτικόλεξα από όλους τους κλάδους του δικαίου και απευθύνεται κυρίως (αλλά όχι μόνο) σε νομικούς. Αρκετά λήμματα συμπληρώνονται από σύντομα ερμηνευτικά σχόλια. Τέλος, όπου οι ρυθμίσεις του ιταλικού δικαίου είναι ανάλογες με εκείνες του ελληνικού, ο αντίστοιχος προς τον ιταλικό ελληνικός νομικός όρος συνοδεύεται, εντός παρενθέσεως, από τη διάταξη του ελληνικού δικαίου προς την οποία ο ιταλικός όρος παρουσιάζει εννοιολογική συνάφεια.

 

Λεξικό Θεματικής Ορολογίας Oxford-Duden

Λεξικό Θεματικής Ορολογίας Oxford-Duden

Συλλογικό έργο

Εκδόσεις: Αιώρα
Σελίδες: 287
Ημερομηνία έκδοσης: 2008

Τιμή: 50,00€Το Εικονογραφημένο λεξικό θεματικής ορολογίας Oxford-Duden έχουν κερδίσει διεθνή φήμη και αναγνώριση χάρη στο εύρος της θεματολογίας, την εγκυρότητα της μετάφρασης και την ευκολία χρήσης τους. Aυτή η έκδοση παρουσιάζει περισσότερα από 28.000 αντικείμενα σε εικονογραφημένες θεματικές ενότητες και παραθέτει την ακριβή ονομασία τους στα αγγλικά και στα ελληνικά, ενώ πλήρη αλφαβητικά ευρετήρια αγγλικών και ελληνικών όρων διευκολύνουν την αναζήτηση. Ιδιαίτερα εκτεταμένη επιστημονική ορολογία (θετικές επιστήμες, ιατρική, τεχνολογία κ.ά.), καθώς και εξειδικευμένη ορολογία για τη βιομηχανία και το εμπόριο, τις τέχνες, τον αθλητισμό και το σπίτι, περιλαμβάνεται στα παρακάτω κεφάλαια:

 • ΑΤΟΜΟ, ΣΥΜΠΑΝ, ΓΗ
 • Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
 • Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 • KOINOTHTA
 • ΑΝΑΨΥΧΗ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
 • ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ

 

Το Κόκκινο Βιβλιαράκι του Κειμενογράφου

Το Κόκκινο Βιβλιαράκι του Κειμενογράφου

Σοφία Σφυρόερα, Ηρακλής Γιωτγιάννης,
Χρύσα Ξενάκη

Εκδόσεις: Πεδίο
Σελίδες: 352
Ημερομηνία έκδοσης: 2009

Τιμή: 19,00€
Το Κόκκινο Βιβλιαράκι του Κειμενογράφου δεν είναι λεξικό. Είναι ένας οδηγός, ένα «συναξάρι» που περιέχει τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει το σημείο αναφοράς για θέματα καλής χρήσης της γλώσσας. Απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας αλλά και σε όλους αυτούς που επιθυμούν από προσωπική ή επαγγελματική «διαστροφή» να γράφουν και να μιλούν σωστά ελληνικά. Σε αυτούς που καταλαβαίνουν ή θέλουν να μάθουν τη διαφορά ανάμεσα στο που και το πού, στο ό,τι και το ότι, στην επιρροή και την επήρεια…

 

Το Βιβλιοπωλείο των Μεταφραστών

Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα από τα βιβλία του «Βιβλιοπωλείου των Μεταφραστών», παρακαλώ συμπληρώστε τα υποχρεωτικά (*) πεδία της παρακάτω φόρμας (αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί τιμολόγιο συμπληρώστε και τα επιπλέον πεδία «ΑΦΜ» και «ΔΟΥ»):

Όνομα (*)

Παρακαλώ, συμπληρώστε το ονοματεπώνημό σας
Επίθετο (*)

Παρακαλώ, συμπληρώστε το επίθετο σας
Email (*)

Παρακαλώ, συμπληρώστε το e-mail σας
Διεύθυνση (*)

Invalid Input
Πόλη (*)

Invalid Input
Ταχυδρομικός Κώδικας (*)

Invalid Input
Κινητό Τηλέφωνο (*)

Invalid Input
Σταθερό Τηλέφωνο

Invalid Input
ΔΟΥ

Invalid Input
ΑΦΜ

Invalid Input

Παρακαλώ, επιλέξτε τα βιβλία τα οποία θέλετε να παραγγείλετε:Invalid Input


Invalid Input


Invalid Input


Invalid Input


Invalid Input


Invalid Input
Σύνολο:
0.00 EUR


(*) Οι αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα αποστολής.

Τα έξοδα αποστολής καταβάλλονται στο ταχυδρομείο κατά την παραλαβή του δέματος και ξεκινούν από 2,5 ευρώ. Το «Βιβλιοπωλείο των Μεταφραστών» δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις τροποποιήσεις των χρεώσεων των ΕΛΤΑ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα έξοδα αποστολής, διαφορετικό τρόπο αποστολή ή για διαφορετικό τρόπο πληρωμής μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. • slider_A_01
 • slider_A_02
 • slider_A_03
 • slider_A_04
 • slider_A_05
 • slider_A_06
 • slider_A_07
 • slider_A_08
left
main_bottom